• Jenny_OmOss

    VÅR HISTORIA | OUR STORY

PLURR – From skärgården with love

Plurr är skärgården. Det öppna landskapet, den gåtfulla övärlden, den milsvida Östersjön. Naturen och vattnet och allt däremellan. Designmärket Plurr skapar heminredning och illustrationer med skärgården som sitt dna. Visionen är välmående produkter som andas naturen och havet, som fångar såväl det vilda som det hemtama. Med ekologiska material och svensk produktion strävar Plurr efter produkter med lång livslängd som kan leva i generationer.

2017 lanserade Plurr kollektionen Östersjön som tar avstamp i vår granne Östersjön och det fantastiska som finns där. Fåglar och fiskar finns till att börja med som olika underlägg och posters.

 

Om Plurr

Plurr startades 2013 av skärgårdsborna Jenny Findahl (grafisk formgivare/illustratör) och Virva Kuusela (arkitekt), båda med en övertygelse om att skärgården är så mycket mer än ankare, rep och kompassrosor. Mönster och produkter växte fram och har fått mogna under några år. Idag driver Jenny Plurr på egen hand, och har tagit fram nya produkter och mönster som pockar på uppmärksamhet.

PLURR – From skärgården with love

Plurr is the archipelago. The open skies, the mysterious world of islands and the vast Baltic sea. Nature and water and everything in between. The brand Plurr (feel-good slang for swimming water in Swedish) creates interior products and illustrations with the archipelago as its DNA. The vision is sound products that breathe nature and sea, that captures wilderness as well as the domestic. With eco-friendly material and Swedish production Plurr strives for products with a long lifespan that can last for generations.

In 2017, Plurr launched the collection Östersjön (Baltic sea) with inspiration from the Baltic sea and its wildlife. You will find fish and birds as sandwichplatters, coasters and prints so far.

 

About Plurr

Plurr was founded in 2013 by islanders Jenny Findahl (graphic designer/illustrator) and Virva Kuusela (architect), both with a conviction that the archipelago is so much more than anchors, ropes and compass cards. Patterns and products emerged and have had a few years to mature. Today, Plurr is run by Jenny, who has come up with new and interesting products and designs.

Sita beställningen för att vara säker på leverans innan jul är 17 december! Avvisa