Please add some slider posts via Slides > Add New

Farled

En väg på vattnet. En utstakad led så att båtarna hittar rätt. Skärgårdens blodomlopp som binder samman öarna. Här färdas allt från stora fartyg till vackra skärgårdskryssare och små utombordare. De viktiga vattenvägarna har använts sedan urminnes tider. Med hjälp av fyrar och andra landmärken kan man tryggt ta sig fram längs den 148 km långa sträckan från Arholma till Landsort.

Vad händer om man tar bort all information utom själva farlederna? Om man bara visar det blodomlopp som vi är så beroende av? Ett eget mönster träder fram, ett skört, något krackelerat mönster som ändå sammanbinder hela Stockholms skärgård – från norr till söder, och från öster till väster.

Fairway

English